گزارش بازار بورس 22 اردیبهشت

به این نوشته امتیاز بدهید!

گزارش بازار بورس مورخ چهارشنبه  22 اردیبهشت به شرح ذیل تقدیم می گردد:

بازار مثبت شروع شد ولی بلافاصله عرضه شدت گرفت

شاخص کل 10 هزار واحد مثبت بود ولی روند نزولی گرفت

صف های فروش متعدد با ارزش بیش از 5 هزار میلیارد

خروج پول حقیقی زیاد بود

الگوهای منفی زیاد بودند

ارزش معاملات بیش از 4500 میلیارد بود و کمتر از دیروز

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی