گزارش بازار بورس 22 خرداد

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار ابتدا تلاش خوبی کرد و وضعیت متعادلی داشت

با شدت گرفتن عرضه، شاخص روند نزولی پیدا کرد

گروه پالایش و غذایی حمایت خیلی خوبی داشتند

بازگشایی 20 درصدی غفارس توجه بازار رو جلب کرد

شاخص بیش از 7 هزار واحد اصلاح کرد (1144 هزار واحد)

نیم ساعت اخر بازار، حمایت ها بیشتر شد و نمادهای مثبت بیشتر شدند

ارزش معاملات بیش از 4 همت؛

 قدرت خریدار بالا؛ خروج پول حقیقی زیاد

پیش بینی روند بازار فردا یکشنبه 23 خرداد

شاخص سازها خوب خرید شدند

انتظار شروع منفی برای یکشنبه داریم

ولی وضعیت شاخص برای صعود مناسب تر شده است

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی