گزارش بازار بورس 22 دی

به این نوشته امتیاز بدهید!

طبق انتظار بازار متعادلی داشتیم.

گروه غذا و زراعت تقاضای زیادی داشتند

درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی داشتند.

شاخص کل 400 واحد افت کرد و به 1334 هزار واحد نرسید.

شاخص هم وزن 350 واحد رشد کرد و به 353 هزار واحد رسید.

ارزش معاملات امروز هم  به 3 همت هم نرسید!!!!!

پیش بینی روند بازار 25 دی

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان می دهد.

اگر ارزش معاملات بیشتر نشود احتمال رسیدن شاخص به 1300 هزار واحد وجود دارد.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی