گزارش بازار بورس 23 آبان

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار مثبت شروع کرد ولی تقاضا چندان زیاد نبود.

در پی افزایش عرضه، شاخص نیمه دوم روند نزولی پیدا کرد.

گروه خودرو تقاضای زیادی داشتند.

درآمد ثابت ها ابتدا خروج پول حقیقی قابل توجهی داشتند ولی در نهایت این رقم کاهش پیدا کرد.

شاخص کل 3300 واحد رشد داشت. (1442 هزار واحد).

شاخص هم وزن 1000 واحد رشد کرد (389 واحد هزار واحد)

ارزش معاملات نزدیک 5 همت.

پیش بینی روند بازار 24 آبان

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را  منفی نشان میدهد.

اولین حمایت شاخص را می توان 1430 در نظر گرفت و بعد از آن  هزار واحد 1370.

اولین مقاومت مهم 1470 هزار واحد است که هنوز توان لازم برای مواجهه دیده نمیشود.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی