گزارش بازار بورس 23 آذر

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار منفی شروع کرد.

گروه پالایش و فلزات خوب شروع کردند.

ساعت 10 بازار کمی متعادل شد ولی از ساعت 11 دوباره عرضه غلبه کرد.

درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی داشتند

الگوهای صعودی زیاد ولی بیشتر نمادها زیر قیمت پایانی بودند.

شاخص کل 3300 واحد افت کرد و به 1291 هزار واحد رسید.

شاخص هم وزن 3700 واحد افت کرد و به 345 هزار واحد رسید.

ارزش معاملات بیش از 3 همت بود.

پیش بینی روند بازار 24 آذر

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان می دهد.

باید ارزش معاملات را دنبال کنیم. با افزایش ارزش معاملات می توان به تغییر روند امیدوار بود.

شاخص ناحیه حمایتی مهم 1280-1320 هزار واحد قرار دارد و حفظ این حمایت مهم است.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی