گزارش بازار بورس 23 بهمن

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار مثبت و خیلی ضعیف شروع کرد.

شاخص بعد از رشد کمتر از 2 هزار واحدی، نزولی شد.

درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی داشتند.

گروه حمل و نقل و انبوه سازی تقاضای زیادی داشتند.

قدرت خریدار و نسبت سفارشات خرید به فروش وضعیت خوبی داشتند.

 شاخص کل و شاخص هم وزن بدون تغییربسته شدند.

ارزش معاملات بیش از 3 همت و مشابه روز قبل.

پیش بینی روند بازار 24 بهمن

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را منفی نشان می دهد.

شاخص نتوانست به سمت 1300 حرکت کند و احتمال ادامه روند نزولی تقویت شد.

بازار راکد و بی انگیزه است…

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی