گزارش بازار بورس 23 شهریور

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار خوب شروع کرد و خیلی خوب ادامه داد.

گروه های پالایش،کاشی،خودرو و سیمان بیشتر از شاخص رشد کردند.

شاخص هم وزن هم رشد بیشتری نسبت شاخص داشت.

قدرت خریدار خیلی خوب و الگوهای صعودی خیلی زیاد بودند.

شاخص به سرعت به کانال 1500 نزدیک شد و عرضه ها بیشتر شد.

نمادهایی که زیر قیمت پایانی معامله می شدند بیشتر شدند.

شاخص کل 21 هزار واحد رشد کرد. (1497 هزار واحد).

ارزش معاملات کمتر از 7 همت. برای روزهای مثبت انتظار بیشتری داشتیم.

پیش بینی روند بازار 24 شهریور

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را مثبت نشان میدهد.

نتیجه واگرایی مثبت که دیروز عرض شد رو امروز دیدیم. با وارد شدن شاخص به کانال 1500 عرضه ها بیشتر خواهد شد و بازار از نظر هیجان تقاضا محک خواهد خورد.

محدوده 1480 حمایت خوبی شکل گرفت.

افزایش ارزش معاملات در روزهای مثبت اهمیت دارد. ولی روند ارزش معاملات هنوز کاهشی است.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی