گزارش بازار بورس 23 مرداد

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار خوب شروع کرد ولی در ادامه عرضه شدت گرفت

گروه خودرو و بانک ذخیره این روزهای بازار بودند تا با مثبت شدن آنها بازار متعادل شود.

نیمه دوم بازار، تقاضا و قدرت خریدار بهتر شد و نمادها مثبت بیشتر شدند.

الگوهای نزولی زیادی شکل گرفت که در نیمه دوم بازار کمتر شدند.

شاخص کل  4 هزار واحد افت کرد و به 1480 هزار واحد رسید.

ارزش معاملات بیش از  10 همت بود.

پیش بینی روند بازار 20 مرداد

روند معاملات امروز، شروع بازار فردا را متعادل نشان میدهد.

در مورد عرضه های امروز تذکر داده بودیم.

شاخص در مواجهه با مقاومت 1510 عقب نشسته و وضعیت تقاضا در روزهای آتی، کیفیت این مواجهه را تعیین می کند.

امروز عرضه ها خوب جمع شد ولی خبر تعطیلی ممکن است تقاضا را کم کند.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی