گزارش بازار بورس 24 خرداد

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار خیلی خوب شروع کرد، تعداد نمادهای مثبت 300 نماد بود

عرضه در بازار زیاد شد و نمادهای منفی بیشتر شدند

عرضه های پی در پی در نماد خودرو نتوانست صف خرید را بریزد

از ساعت 11:30 بازار حمایتی شد و شاخص مجدد رشد کرد

شپنا، شتران وبصادر شستا هم صف خرید شدند

شاخص بیش از 8 هزار واحد مثبت( 1150 هزار واحد)

ارزش معاملات نزدیک 4 همت و بیشتر از دیروز

قدرت خریدار بالا؛ خروج پول حقیقی کم

پیش بینی روند بازار فردا سه شنبه 25 خرداد

طبق انتظار بازار برگشت و شروع بازار فردا هم مثبت خواهد بود

رشد شاخص و ارزش معاملات امیدوارکننده است

شاخص سازها نواحی مقاومتی متعددی در پیش رو دارند

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی