گزارش بازار بورس 24 مرداد

به این نوشته امتیاز بدهید!

طبق انتظار، بازار متعادل شروع کرد و با افزایش تقاضا شاخص رشد کرد.

غیر از گروه بانک و دارو، بقیه بازار وضعیت خوبی داشتند.

گروه پالایش  و سیمان تقاضای بیشتری داشتند.

دقایق پایانی ارزش سفارشات خرید رشد داشت که نشانه خوبی برای روز بعدی معاملاتی است.

الگوهای صعودی زیادی شکل گرفت و قدرت خریدار حقیقی هم خوب بود.

شاخص کل  19 هزار واحد رشد کرد و دقیقا به 1500 هزار واحد رسید.

ارزش معاملات بیش از  8 همت بود.

پیش بینی روند بازار ، روز بعد از تعطیلات

روند معاملات امروز، شروع بازار فردا را مثبت نشان میدهد.

به نظر میرسد که مقاومت 1510 بدون مشکل شکسته شود و مقاومت بعد از آن 1570 است.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی