گزارش بازار بورس 24 مهر

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار  خیلی خوب شروع شد و شاخص به سرعت 30 هزار واحد رشد کرد.

ورود پول حقیقی خوبی اتفاق افتاد.

نیمه دوم عرضه بیشتر شد ولی روند صعودی شاخص ادامه پیدا کرد.

ارزش صف های خرید تقریبا 6 برابر صف فروش شد.

درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی زیادی داشتند.

الگوهای صعودی و نمادهای مثبت خیلی زیاد شدند.

شاخص کل 39 هزار واحد رشد کرد. (1437 هزار واحد).

ارزش معاملات بیش از 6 همت

پیش بینی روند بازار 25 مهر

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را مثبت نشان میدهد.

احتمالا نیمه دوم بازار فردا عرضه بیشتر شود.

شاخص هر بار به ناحیه 1370-1400 واکنش خوبی نشان میدهد ولی ارزش معاملات در این ناحیه زیاد نیست.

افزایش ارزش معاملات در این مرحله اهمیت زیادی دارد.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی