گزارش بازار بورس 25 اردیبهشت

بازار با عرضه زیاد شروع شد ولی ارزش سفارشات و قدرت خریدار خوب بود.

نیمه دوم با جمع شدن صف خساپا، روند شاخص برگشت.

شاخص هم وزن مثبت و نمادهای مثبت بیشتر از منفی بودند.

درآمدثابتها امروز هم خروج پول حقیقی داشتند.

گروه های غذایی، قند و سیمان جز پر تقاضاترینها بودند.

شاخص کل 5400 واحد افت کرد. (1573 هزار واحد)

شاخص هم وزن 325 واحد رشد کرد.(445 هزار واحد)

ارزش معاملات نزدیک 9 همت.

پیش بینی روند بازار 26 اردیبهشت

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان می دهد.

شاخص به عدد دقیق قله قبلی رسید و اگر انگیزه عبور از قله قبل رو نداشت تا به این حد رشد نمیکرد. طبیعتا این عبور کمی با نوسان همراه هست ولی افزایش ارزش معاملات تیر خلاص این ماجراست که چند روز اخیر، افزایش ارزش معاملات مشهود است.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی

Posted in اخبار و گزارش بازار.