گزارش بازار بورس 25 اسفند

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار بهتر از اننظار شروع کرد.

امروز هم بانک و خودرو تقاضای زیادی داشتند.

خساپا و خودرو با صف خرید سنگین شروع کردند و صف را حفظ کردند.

ارزش سفارشات خرید به فروش خیلی خوب بود.

نمادهای مثبت زیاد بودند.

شاخص کل 7800 واحد رشد کرد. (1345 هزار واحد)

شاخص هم وزن 2600 واحد رشد کرد.(342 هزار واحد)

ارزش معاملات  کمتر از 4 همت و مشابه روز قبل…

پیش بینی روند بازار 28 اسفند

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را مثبت نشان می دهد.

شاخص امروز حرکت خوبی داشت و به نظر میرسد که 1400 هزار واحد را تارگت کرده.

ارزش معاملات نشان از احتیاط در رفتار معامله گران دارد.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی