گزارش بازار بورس 25 بهمن

به این نوشته امتیاز بدهید!

برخلاف انتظار بازار مثبت شروع کرد.

طبق روال این مدت، شاخص قدرت پیش روی نداشت.

گروه فلزات، خودرو و قند بیشترین رشد را داشتند.

قدرت خریدار و نسبت سفارشات خرید به فروش وضعیت خوبی داشتند.

گرچه تقاضا زیاد نبود، عرضه هم شدید نبود. فروشنده ها کم انگیزه شدند.

 شاخص کل 7 هزار واحد رشد کرد. (1283 هزار واحد)

شاخص هم وزن 600 واحد رشد کرد.(325 هزار واحد)

ارزش معاملات کمتر از 3 همت و مشابه روز قبل.

پیش بینی روند بازار 27 بهمن

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان می دهد.

فروشنده ها تمایلی به عرضه در قیمت های پائین ندارند. خریداران هم منفی ها را خوب خرید می کنند ولی شهامت پیش روی ندارند. در این شرایط به نظر می رسد، شاخص در حال اصلاح زمانی است.

این رویه باعث نزدیک شدن شاخص به خط روند نزولی و امادگی بیشتر برای شکست روند خواهد شد.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی