گزارش بازار بورس 25 خرداد

به این نوشته امتیاز بدهید!

از ابتدای بازار، نمادهای منفی زیاد بودند ولی چون شاخص سازها مثبت بودند شاخص کل 5 هزار واحد مثبت شد

نیمه دوم بازار، عرضه شدت گرفت و الگوهای منفی خیلی زیاد شدند

خساپا مثبت 6 بازگشایی شد ولی همراه بازار ریخت

شاخص بدون تغییر( 1150 هزار واحد)

ارزش معاملات بیش از 5 همت و بیشتر از دیروز

قدرت خریدار بالا؛ خروج پول حقیقی زیاد بود

پیش بینی روند بازار فردا چهارشنبه 26 خرداد

در مورد نواحی مقاومتی شاخص سازها دیروز هشدار داده بودیم

بازار هنوز نتوانسته در کانال 1150 تثبیت کند

افزایش ارزش معاملات همراه با کندل نزولی جالب نیست

حمایت 1100 هزار واحد، حمایت محکمی برای شاخص است

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی