گزارش بازار بورس 25 مهر

به این نوشته امتیاز بدهید!

دقیقا طبق پیشبینی، بازار مثبت شروع کرد و با عرضه ادامه پیدا کرد.

شاخص بعد از رشد 7 هزار واحدی روند نزولی گرفت.

ارزش صف های خرید بیشتر از صفهای فروش بود که نکته خوبی است.

درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی داشتند.

الگوهای نزولی خیلی زیاد و عمده نمادها زیر قیمت پایانی معامله شدند.

شاخص کل هزار واحد افت کرد. (1436 هزار واحد).

ارزش معاملات بیش از 5 همت

پیش بینی روند بازار 26 مهر

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را  منفی نشان میدهد.

احتمالا نیمه دوم بازار فردا تقاضا بیشتر شود.

برای شکست روند نزولی زمان بیشتری نیاز هست که احتمالا در این بازه بازار همینطور نوسانی باشد.

افزایش ارزش معاملات و حفظ محدوده 1400-1430 میتواند امیدوارکننده باشد.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی