گزارش بازار بورس 26 آبان

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار مثبت شروع کرد ولی خیلی ضعیف.

بعد از نیم ساعت عرضه غلبه کرد و روند شاخص نزولی شد.

گروه های خودرو، غذایی، کاغذ و زراعت مورد توجه بازار بودند.

کوچکترها حمایت بیشتری داشتند. هم وزن درصد رشد بیشتری داشت.

درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی داشتند.

شاخص کل 2600 واحد رشد داشت. (1410 هزار واحد).

شاخص هم وزن 2800 واحد رشد کرد (386 واحد هزار واحد)

ارزش معاملات  4 همت و کمتر از روز قبل.

پیش بینی روند بازار 27 آبان

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را  منفی نشان میدهد.

با نزدیک شدن شاخص به حمایت1370 تقاضا بیشتر خواهد شد.

امروز هم، الگوهای صعودی متعددی داشتیم که نشانه حمایت در نمادهای مختلف است.

حفظ کانال 1400 روند خوبی را خواهد ساخت.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی