گزارش بازار بورس 26 اردیبهشت

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار مثبت شروع کرد

شاخص به آرامی 2 هزار واحد مثبت شد

خودرو صف خرید سنگین و بقیه شاخص ساز ها منفی شدند

روند شاخص نزولی شد  و منفی بسته شد

صف های فروش متعدد با ارزش بیش از 5 هزار میلیارد

خروج پول حقیقی قابل توجه بود

ارزش معاملات بیش از 4000 میلیارد بود

نسبت سفارشات خرید به فروش کمی بهتر از دیروز بود

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی