گزارش بازار بورس 26 تیر

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار با هیجان خرید شروع کرد و شاخص یکباره 13 هزار واحد رشد کرد.

از ساعت 10 عرضه بیشتر شد و بازار نوسانی شد.

شاخص نصف راه رفته را برگشت!!!

شپنا و شتران به دلیل اخبار خوب، شاخص سازهای مثبت امروز بودند که به مرور قدرت فروشنده در آنها افزایش پیدا کرد.

با افت قیمتها، قدرت خریدار افزایش یافت با الگوهای نزولی خیلی زیاد.

شاخص کل در نهایت 5700 واحد رشد کرد( 1311 هزار واحد).

ارزش معاملات نزدیک از 8 همت.

پیش بینی روند بازار یکشنبه 27 تیر

روند معاملات امروز، شروع بازار فردا را منفی نشان میدهد.

کماکان شاخص در الگوی کنج صعودی است و احتمال شکست از هر دو طرف وجود دارد.

اگر الگوی کنج صعودی را به بالا بشکند رشد خوبی خواهد داشت و اگر به پائین بشکند تا 1250 پائین خواهد رفت.

علاوه بر واگرایی منفی، کندل ها هم ضعیف تر شده اند

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی