گزارش بازار بورس 27 اردیبهشت

بازار خوب شروع کرد و شاخص رشد خوبی کرد.

با ورود شاخص به کانال 1600 هزار واحد، عرضه ها شدید شد.

فلزات تقاضای زیادی داشتند و شاخص را بالا بردند.

بازگشایی نماد پارس شاخص را 7 هزار واحد بالا برد.

درآمدثابتها امروز هم خروج پول حقیقی داشتند.

شاخص کل 22000 واحد رشد کرد. (1606 هزار واحد)

شاخص هم وزن 1400 واحد افت کرد.(447 هزار واحد)

ارزش معاملات بیش از 8 همت.

پیش بینی روند بازار 28 اردیبهشت

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را منفی نشان می دهد.

ورود به کانال 1600 هزار واحد با ترس همراه شد.

عرضه های امروز طبیعی به نظر میرسد.

خرید های فردا می تواند جو بازار را آرام تر کند.

مقاومت بعدی شاخص 1650-1700 هزار واحد است.

توجه به الگوی زیر کمی شرایط را واضح تر می کند:

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی

Posted in اخبار و گزارش بازار.