گزارش بازار بورس 27 اردیبهشت

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار منفی شروع کرد

شاخص روند نزولی داشت

خودرو خساپا مثبت شروع کردند ولی با بازار همراه شدند

وتجارت وبصادر هم حمایت داشتند ولی …

تعداد نمادهای مثبت کم و الگوهای منفی زیاد

صف های فروش متعدد با ارزش بیش از 5 هزار میلیارد

خروج پول حقیقی قابل توجه بود

ارزش معاملات نزدیک 3300 میلیارد و کمتر از روز قبل

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی