گزارش بازار بورس 27 بهمن

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار متعادل و ضعیف شروع کرد.

عرضه کمی بیشتر شد و روند شاخص نزولی شد.

منفی ها خوب خرید شدند ولی شاخص زیاد افت نکرد.

گروه قند، لاستیک و دارو جز بیشترین رشد ها در صنایع بودند.

قدرت خریدار و نسبت سفارشات خرید به فروش وضعیت خوبی داشتند.

شاخص کل 800 واحد افت کرد. (1282 هزار واحد)

شاخص هم وزن 200 واحد افت کرد.(325 هزار واحد)

ارزش معاملات  3 همت و ناکافی برای تغییر روند.

پیش بینی روند بازار 30 بهمن

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان می دهد.

معامله گران یکی به نعل میزنند یکی به میخ!!!!

همانطور که قبلا عرض شد، فروشنده ها تمایلی به عرضه در قیمت های پائین ندارند. خریداران هم منفی ها را خوب خرید می کنند ولی شهامت پیش روی ندارند. در این شرایط به نظر می رسد، شاخص در حال اصلاح زمانی است.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی