گزارش بازار بورس 27 فروردین

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار مثبت شروع کرد.

علیرغم عرضه در شاخص سازها، نمادهای کوچک حمایت زیادی داشتند.

طبیعتا شاخص هم وزن رشد بیشتری داشت.

درآمد ثابت ها خروج پول زیادی داشتند.

شاخص گروه های حمل و نقل، غذایی و خودرو رشد بیشتری نسبت به شاخص داشتند.

شاخص کل 13500 واحد رشد کرد. (1467 هزار واحد)

شاخص هم وزن 4600 واحد رشد کرد.(387 هزار واحد)

ارزش معاملات بیش از  5 همت بود.

پیش بینی روند بازار 28 فروردین

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را مثبت نشان می دهد.

روند شاخص بد نیست. عبور از مقاومت 1470 هزار واحد اهمیت دارد و میتواند با یک موج صعودی تا 1540 ادامه یابد.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی