گزارش بازار بورس 28 آذر

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار بعد از تلاش ضعیف و ناموفق، روند نزولی پیدا کرد.

نمادهای منفی بیش از 500 نماد شدند.

شاخص گروه کاشی بیشتر رشد را داشت.

منفی ترین شاخص هم مربوط به گروه خودرو بود.

رافزا پول هوشمند قابل توجهی داشت.

شاخص کل 13800 واحد افت کرد و به 1291 هزار واحد رسید.

شاخص هم وزن 3400 واحد افت کرد و به 343 هزار واحد رسید.

ارزش معاملات 3 همت بود.

پیش بینی روند بازار 27 آذر

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را منفی نشان می دهد.

شاخص هنوز در ناحیه حمایتی مهم 1280-1320 هزار واحد قرار دارد و حفظ این حمایت مهم است.

با توجه به کیفیت معاملات در ساعت پایانی، احتمالا فردا بازار متعادل تر باشد.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی