گزارش بازار بورس 29 آذر

به این نوشته امتیاز بدهید!

در پی انتشار اخبار مثبت، بازار شروع مثبتی داشت و مثبت هم ادامه داد.

در ادامه کمی عرضه بیشتر شد ولی نیمه دوم تقاضا بیشتر شد.

الگوهای صعودی زیادی شکل گرفت و درآمد ثابت ها خروج پول داشتند.

گروه بانک به واسطه تغییر نرخ تسعیر ارز، تقاضای بیشتری داشتند.

شاخص کل 9800 واحد رشد کرد و به 1301 هزار واحد رسید.

شاخص هم وزن 400 واحد رشد کرد و به 343 هزار واحد رسید.

ارزش معاملات کماکان 3 همت است که برای تغییر روند ناکافی است.

پیش بینی روند بازار 30 آذر

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان می دهد.

شاخص افت قابل توجهی داشته و به زمان نیاز دارد تا تغییر روند شکل بگیرد.

افزایش ارزش معاملات مهمترین تایید شکل گیری تغییر روند است.

شاخص هنوز در ناحیه حمایتی مهم 1280-1320 هزار واحد قرار دارد و حفظ این حمایت مهم است.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی