گزارش بازار بورس 29 اردیبهشت

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار منفی شروع کرد

شاخص روند نزولی داشت

خودرو خساپا تا صف تابلو پیش رفتند ولی صف فروش شدند

تعداد نمادهای مثبت کم و الگوهای منفی زیاد

صف های فروش متعدد با ارزش بیش از 5 هزار میلیارد

خروج پول حقیقی زیاد بود

ارزش معاملات بیش از 3500 میلیارد

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی