گزارش بازار بورس 3 آبان

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار منفی شروع شد و شاخص به سرعت 14 هزار واحد افت کرد.

درآمد ثابت ها باز هم ورود پول حقیقی زیادی داشتند.

خروج پول حقیقی زیاد و بیش از 500 نماد منفی بودند.

شاخص کل 23 هزار واحد افت کرد. (1384 هزار واحد).

شاخص هم وزن 8 هزار واحد افت کرد (380 واحد هزار واحد)

ارزش معاملات کمتر از 5 همت و کمتر از روز قبل.

پیش بینی روند بازار 4 آبان

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را  منفی نشان میدهد.

حمایت بعدی شاخص، محدوده 1365 هزار واحد است که حمایت مهمی هست.

با توجه به کاهش ارزش معاملات و قرار گرفتن شاخص سازها در نواحی مهم حمایتی، امیدواریم حمایت ها بیشتر شود.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی