گزارش بازار بورس 3 آذر

به این نوشته امتیاز بدهید!

طبق انتظار، بازار منفی شروع کرد.

ساعت 11 با انتشار اخبار در مورد قیمت خودرو، تقاضا کمی بیشتر شد.

ساعت پایانی معاملات، مجدد عرضه بیشتر شد.

گروه شیمیایی ورود پول حقیقی داشتند.

شاخص نتوانست تغییر روند دهد.

صندوقهای درآمد ثابت خروج پول حقیقی داشتند.

شاخص کل 10000 واحد افت داشت. (1394 هزار واحد).

شاخص هم وزن 1500 واحد افت کرد (383 واحد هزار واحد)

ارزش معاملات  5 همت و بیشتر از روز قبل.

پیش بینی روند بازار 6 آذر

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را  منفی نشان میدهد.

با نزدیک شدن به حمایت 1370 هزار واحد تقاضا افزایش خواهد یافت.

خروج پول از درآمد ثابت ها امیدوار کننده است.

بازار منتظر اخبار قیمت خودرو است.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی