گزارش بازار بورس 3 بهمن

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار بیش از انتظار منفی شروع کرد و منفی تر ادامه داد.

نیمه دوم عرضه های تشدید شد.

درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی زیادی داشتند.

خروج پول حقیقی زیادی در کل بازار اتفاق افتاد.

شاخص کل 25000 واحد افت کرد و به 1256 هزار واحد نرسید.

شاخص هم وزن 5900 واحد افت کرد و به 328 هزار واحد رسید.

ارزش معاملات امروز بیش از 4 همت و بیشتر از روز قبل!!!

پیش بینی روند بازار 4 بهمن

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را منفی نشان می دهد.

شاخص به ناحیه مهمی رسیده است.

اینکه روز منفی، ارزش معاملات بیشتر است نشانه خوبی نیست.

امیدواریم تمصمیات اخذ شده که بازار را متاثر کرده است بازنگری شوند.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی