گزارش بازار بورس 30 آبان

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار مثبت شروع کرد ولی خیلی ضعیف.

با شروع نیمه دوم، شاخص منفی شد.

ساعت 11:25 یکباره شاخص سازها جمع شدند و شاخص صعودی شد.

درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی داشتند.

الگوهای صعودی زیادی شکل گرفتند.

شاخص کل 3500 واحد رشد داشت. (1387 هزار واحد).

شاخص هم وزن 240 واحد افت کرد (383 واحد هزار واحد)

ارزش معاملات  4 همت و ناکافی.

پیش بینی روند بازار 1 آذر

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را  مثبت نشان میدهد.

طبق انتظار، شاخص در محدوده حمایت1370 تغییر روند داد.

امروز هم، الگوهای صعودی متعددی داشتیم که نشانه حمایت در نمادهای مختلف است.

1430 هزار واحد تبدیل به مقاومت مهمی شده است!!!

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی