گزارش بازار بورس 30 بهمن

به این نوشته امتیاز بدهید!

باز هم بازار متعادل و ضعیف …

شاخص مکرر نوسان داشت. دو بار مثبت و دو بار منفی شد!!!!!

منفی ها خوب خرید شدند و شاخص زیاد افت نکرد.

قدرت خریدار و نسبت سفارشات خرید به فروش وضعیت خوبی داشتند.

شاخص کل 200 واحد افت کرد. (1282 هزار واحد)

شاخص هم وزن 200 واحد افت کرد.(325 هزار واحد)

ارزش معاملات  3 همت و ناکافی برای تغییر روند.

پیش بینی روند بازار 1 اسفند

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان می دهد.

همانطور که قبلا عرض شد، فروشنده ها تمایلی به عرضه در قیمت های پائین ندارند. خریداران هم منفی ها را خوب خرید می کنند ولی شهامت پیش روی ندارند. در این شرایط به نظر می رسد، شاخص در حال اصلاح زمانی است.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی