گزارش بازار بورس 30 خرداد

به این نوشته امتیاز بدهید!

شاخص با 7 هزار واحد مثبت شروع کرد، ولی در ادامه عرضه شدت گرفت

شاخص نزولی شد و 4 هزار واحد عقب نشست

خساپا، خودرو وضعیت خوبی نداشتند و صف فروش شدند

نیمه بازار، حمایت ها روند شاخص را تغییر داد ولی پایدار نبود

شاخص کل 1900 واحد رشد کرد( 1163 هزار واحد)

ارزش معاملات بیش از 5 همت و بیشتر از دیروز

خروج پول حقیقی زیاد بود و الگوهای نزولی زیاد

نسبت ارزش سفارشات در نیمه دوم بازار کاهش داشت

پیش بینی روند بازار فردا دوشنبه 31 خرداد

روند معاملات امروز، شروع بازار فردا را منفی نشان میدهد

شاخص کل بین حمایت 1140 و مقاومت 1180 نوسانی است

ارزش معاملات خوب است و منفی ها خوب خرید می شوند

نمادهای مثبت هم عموما بیش از 100 نماد است که نشان دهنده این است که تعدادی از نمادها راهشون رو از بازار جدا کردند

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی