گزارش بازار بورس 30 شهریور

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار متعادل شروع کرد ولی شدیدا منفی ادامه پیدا کرد.

خروج پول حقیقی و الگوهای نزولی خیلی زیاد بودند.

نیمه دوم بازار کمی تقاضا بهتر شد ولی پایدار نبود.

امروز هم صندوق های درآمد ثابت ورود پول حقیقی داشتند.

شاخص کل 36 هزار واحد افت کرد. (1391 هزار واحد).

ارزش معاملات حدود 7 همت و بیشتر از روز قبل.

پیش بینی روند بازار 31 شهریور

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را منفی نشان میدهد.

هنوز شتاب کاهش زیاد هست و بازار برای تغییر روند حمایت بیشتری نیاز دارد.

محدوده حمایتی 1350-1370 در پیش روی شاخص هست.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی