گزارش بازار بورس 31 فروردین

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار نوسانی و نسبتا متعادل بود.

بانک و خودرو حمایت بیشتری داشتند.

بازگشایی مثبت فولاد به برگشت شاخص کمک کرد.

نسبت ارزش سفارسات خرید به فروش خوب بود.

شاخص کل 800 واحد افت کرد. (1512 هزار واحد)

شاخص هم وزن 800 واحد رشد کرد.(401 هزار واحد)

ارزش معاملات بیش از 6 همت بود.

پیش بینی روند بازار 4 اردیبهشت

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان می دهد.

بازار محتاط شده و بعید است بتواند از مقاومت 1540 عبور کند و نیاز به توان بیشتری دارد.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی