گزارش بازار بورس 31 مرداد

به این نوشته امتیاز بدهید!

طبق انتظار، بازار مثبت شروع کرد.

با رشد 18 هزار واحد شاخص، نیمه دوم عرضه بیشتر شد.

ساعت پایانی بازار، قدرت خریدار و حجم تقاضا افزایش پیدا کرد.

گروه دارو و قند قوی نبودند و گروه خودرو رشد خیلی خوبی داشت.

الگوهای نزولی بیشتر وخروج پول حقیقی هم قابل توجه بود.

شاخص کل  15 هزار واحد رشد کرد. (1515 هزار واحد)

ارزش معاملات نزدیک12 همت بود که خیلی قابل هست.

پیش بینی روند بازار 1 شهریور

روند معاملات امروز، شروع بازار فردا را مثبت نشان میدهد.

طبق انتظار مقاومت 1510 بدون مشکل شکسته شد و مقاومت بعدی شاخص 1570 هزار واحد است.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی