گزارش بازار بورس 4 آبان

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار منفی شروع شد ولی با حمایت از شاخص ساز ها، شاخص برگشت و مثبت شد.

برای دقایقی بازار متعادل شد ولی مجدد عرضه بیشتر شد.

درآمد ثابت ها باز هم ورود پول حقیقی زیادی داشتند.

خروج پول حقیقی زیاد و بیش از 450 نماد منفی بودند.

شاخص کل نسبت به دیروز تغییری نداشت. (1384 هزار واحد).

شاخص هم وزن 3500 واحد افت کرد (376 واحد هزار واحد)

ارزش معاملات نزدیک 4 همت و کمتر از روز قبل.

پیش بینی روند بازار 5 آبان


روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را  متعادل نشان میدهد.

شاخص به محدوده 1365 هزار واحد عکس العمل نشان داد ولی خیلی ضعیف.

ارزش معاملات خیلی کم است و برای تغییر روند باید حجم معاملات بیشتر شود.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی