گزارش بازار بورس 4 اسفند

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار مثبت شروع کرد ولی هنوز قدرتی برای پیش روی نداشت.

هم وزن رشد بیشتری داشت و نمادهای کوچکتر مورد توجه بودند.

امروز گروه خودرو و بانک تقاضای بیشتری داشتند.

شاخص گروههای وسائل ارتباطی، فنی مهندسی، برقی و سیمان بیشترین رشد را داشتند.

شاخص کل 3400 واحد رشد کرد. (1288 هزار واحد)

شاخص هم وزن 1600 واحد رشد کرد.(330 هزار واحد)

ارزش معاملات  3 همت و ناکافی برای تغییر روند.

پیش بینی روند بازار 7 اسفند

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را متعادل نشان می دهد.

شاخص خوب پیش آمده، اگر خط روند نزولی را به بالا بکشند، روند صعودی شکل خواهد گرفت و اگر افتی هم داشته باشد، شدید نخواهد بود.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی