گزارش بازار بورس 4 خرداد

به این نوشته امتیاز بدهید!

شاخص ساز ها مثبت بودند به جز وتجارت وپاسار

گروه پالایش حمایت خوبی داشتند

شاخص کل بیش از 9 هزار واحد رشد کرد

شاخص هم وزن نزدیک 400 واحد منفی

نمادهای صف فروش متعدد، به ارزش بیش از 5 هزار میلیارد

نمادهای مثبت بیش از 180 واحد و بیش از روز قبل

ارزش معاملات بیش از 3600 میلیارد و مشابه روز قبل

خساپا و خودرو با مثبت 3 درصد رشد بازگشایی شدند

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی