گزارش بازار بورس 5 اردیبهشت

به این نوشته امتیاز بدهید!

طبق انتظار بازار متعادلی داشتیم.

نمادهای کوچک و شاخص هم وزن مثبت بودند.

شاخص کل منفی شروع کرد ولی نیمه دوم، مثبت شد.

تقاضا در بازار افزایش پیدا کرد.

درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی داشتند.

شاخص کل 2500 واحد رشد کرد. (1507 هزار واحد)

شاخص هم وزن 3000 واحد رشد کرد.(405 هزار واحد)

ارزش معاملات نزدیک 6 همت بود.

پیش بینی روند بازار 6 اردیبهشت

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را مثبت نشان می دهد.

به نظر می رسد شاخص تمایل به اصلاح صعودی دارد.

عبور از 1540 هزار واحد، رسیدن به 1650 هزار واحد را تسهیل و تسریع می کند.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی