گزارش بازار بورس 5 بهمن

به این نوشته امتیاز بدهید!

در ادامه عرضه های دیروز، امروز هم عرضه ها شدید بود.

فولاد و فملی و فارس سفارش های حمایتی زیادی داشتند.

نیمه دوم صف فروش شبندر و خودرو هم جمع شد.

کمی تقاضا بیشتر شد و روند شاخص برنگشت.

بیش از 1000 میلیارد خروج پول حقیقی در کل بازار اتفاق افتاد.

شاخص کل 26000 واحد افت کرد و به 1208 هزار واحد نرسید.

شاخص هم وزن 6900 واحد افت کرد و به 317 هزار واحد رسید.

ارزش معاملات امروز بیش از 4 همت و بیشتر از روز قبل!!!

پیش بینی روند بازار 6 بهمن

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را منفی نشان می دهد.

نیمه دوم بازار فردا می تواند بهتر باشد.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی