گزارش بازار بورس 5 تیر

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار امروز خیلی خوب شروع کرد ولی عرضه های آخر وقت چهارشنبه قبل در شاخص ساز ها، ادامه پیدا کرد

بیش از 400 نماد مثبت بودند که با زیاد شدن عرضه کمتر شدند

نزدیک 100 نماد صف خرید بسته شدند

از ساعت 11 روند شاخص برگشت

شاخص کل 20در نهایت هزار واحد رشد کرد( 1233 هزار واحد)

ارزش معاملات بیش از 8 همت و باز هم افزایشی و امیدوارکننده

پیش بینی روند بازار فردا یکشنبه 6 تیر

روند معاملات امروز، شروع بازار فردا را منفی نشان میدهد

شاخص به مقاومت 1230 عکس العمل نشان داد

فعلا حفظ کانال 1200 اهمیت دارد

امروز هم افزایش ارزش معاملات به همراه رشد شاخص داشتیم که نکته امیدوارکننده ای است

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی