گزارش بازار بورس 5 خرداد

به این نوشته امتیاز بدهید!

امروز بازار مثبتی داشتیم

شاخص کل نزدیک 4 هزار واحد رشد کرد

شاخص هم وزن نزدیک 300 واحد مثبت

نمادهای صف فروش متعدد، به ارزش بیش از 5 هزار میلیارد

بعد از مدت ها نمادهای مثبت، بیش از 240 نماد

ارزش معاملات بیش از 3800 میلیارد و بیشتر از روز قبل

شاخص سازها حمایت داشتند

قدرت خریدار خیلی بالا

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی