گزارش بازار بورس 5 دی

به این نوشته امتیاز بدهید!

طبق انتظار بازار متعادل همراه با عرضه شروع کرد.

نیمه اول شاخص 5 هزار واحد افت کرد ولی نیمه دوم تقاضا بیشتر شد.

ساعت پایانی تقاضا شدت گرفت و شاخص اوج گرفت.

درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی زیادی داشتند.

گروه قند و شکر بیشترین رشد را داشت.

شاخص کل 1500واحد افت کرد و به 1384 هزار واحد رسید.

شاخص هم وزن 1600 واحد افت کرد و به 360 هزار واحد رسید.

ارزش معاملات به بیش از 4 همت رسید که کمتر از روز قبل بود.

پیش بینی روند بازار 6 دی

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را مثبت نشان می دهد.

منفی های امروز، فرصت خرید تلقی شد و با تقاضا قابل توجه روبرو شد.

شاخص دو مقاومت مهم پیش رو دارد؛ ناحیه مقاومتی 1380-1420 و سقف کانال نزولی.

طبیعتا در عبور از این ناحیه، ممکن است بازار نوسانی باشد.

تثبیت در کانال 1400 هزار واحد شرایط را برای صعود مهیا می کند.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی