گزارش بازار بورس 5 مرداد

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار مثبت تر از انتظار ما شروع کرد ولی انتظار عرضه را داشتیم

شاخص از 9:30 نزولی شد و نمادهای منفی و الگوهای نزولی زیاد شدند

گروه کانی های فلزی و زراعت مثبت های بازار امروز بودند

بازگشایی شپنا،شتران،وبصادر،وتجارت روندنزولی شاخص را تشدید کرد

خروج پول حقیقی و افت قدرت خریدار داشتیم

شاخص کل 8400 واحد افت کرد و به 1314 هزار واحد رسید

ارزش معاملات امروز بیش از 6 همت

پیش بینی روند بازار چهارشنبه 6 مرداد

روند معاملات امروز، شروع بازار فردا را منفی نشان میدهد.

نگرانی های ما در مورد شاخص درست بود و روند شکل گرفته میتواند ادامه یابد. 

حمایت های شاخص 1300 و 1280 هستند.

شاخص به 1300 عکس العمل نشان خواهد داد و نحوه حمایت از بازار در این موقعیت، ادامه روند را تعیین می کند.

شاخص سازها صلاح خوبی کردند و روزهای اتی در نواحی حمایتی خوبی قرار میگیرند و این مسئله احتمال برگشت شاخص را بیشتر می کند.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی