گزارش بازار بورس 6 اردیبهشت

به این نوشته امتیاز بدهید!

انتظار مثبت بودن بازار را داشتیم.

بیشترین مثبت مربوط به فارس و تاپیکو بود.

درآمد ثابت ها خروج پول حقیقی داشتند.

کلیت بازار ورود پول حقیقی داشت.

شاخص گروه های حمل و نقل و خودرو و انبوه سازی بیشترین رشد را داشتند.

شاخص کل 15000 واحد رشد کرد. (1522 هزار واحد)

شاخص هم وزن 4800 واحد رشد کرد.(409 هزار واحد)

ارزش معاملات بیش از 7 همت بود.

پیش بینی روند بازار 7 اردیبهشت

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را مثبت نشان می دهد.

شاخص در حال تشکیل الگوی اصلاح صعودی است و تثبیت بالای 1540 هزار واحد این الگو را کامل می کند.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی