گزارش بازار بورس 6 تیر

به این نوشته امتیاز بدهید!

روز پر نوسانی داشتیم؛ ابتدا با عرضه زیاد شاخص منفی شد و در ادامه با افزایش تقاضا، شاخص رشد کرد

نیمه دوم بازار، مجدد عرضه زیاد شد و شاخص روند نزولی گرفت

نمادهای منفی بیشتر مثبت شدند

قدرت خریدار نسبت به هفته قبل کمتر شده است

گروه خودرو حمایت خوبی داشتند؛ صف خرید خزامیا 100 میلیون

ساعت پایانی بازار، نمودار ارزش سفارشات خرید به فروش افزایشی بود

شاخص کل در نهایت 4700 واحد رشد کرد( 1238 هزار واحد)

ارزش معاملات نزدیک 8 همت و خیلی خوب

پیش بینی روند بازار فردا دوشنبه 7 تیر

روند معاملات امروز، شروع بازار فردا را متعادل نشان میدهد

شاخص درگیر مقاومت 1230-1250 است

تقاضا در بازار قابل توجه است به همین علت هیجان فروش در بازار کنترل میشود

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی