گزارش بازار بورس 7 تیر

طبق انتظار بازار متعادل شروع شد ولی با عرضه ادامه پیدا کرد

شاخص کل منفی شد و از ساعت 9:30 حمایت ها بیشتر شد

تعداد نمادهای مثبت بیشتر شدند  و شاخص مثبت شد

وتجارت وبصادر شستا شاخص سازهای صف خرید بودند

قدرت خریدار افزایشی بود و منفی ها خوب خرید می شدند

در مجموع بازار، ورود پول حقیقی هم داشتیم

الگوهای نزولی بیشتر از صعودی بودند و نسبت ارزش سفارشات نزولی

شاخص کل در نهایت 5200 واحد رشد کرد( 1243 هزار واحد)

ارزش معاملات بیش از 7 همت و خیلی خوب

پیش بینی روند بازار فردا سه شنبه 8 تیر

روند معاملات امروز، شروع بازار فردا را متعادل نشان میدهد

فردا مواجهه شاخص با مقاومت 1250 است

کماکان تقاضا در بازار خوب است و از نوسان شدید قیمت های جلوگیری می کند

کندل های شاخص کوچک تر و ضعیف تر شده اند

شاخص سازها درگیر مقاومتهای مهمی هستند

بنابراین احتمال عکس العمل به مقاومت 1250 بیشتر می شود

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی

Posted in اخبار و گزارش بازار.