گزارش بازار بورس 7 تیر

به این نوشته امتیاز بدهید!

طبق انتظار بازار متعادل شروع شد ولی با عرضه ادامه پیدا کرد

شاخص کل منفی شد و از ساعت 9:30 حمایت ها بیشتر شد

تعداد نمادهای مثبت بیشتر شدند  و شاخص مثبت شد

وتجارت وبصادر شستا شاخص سازهای صف خرید بودند

قدرت خریدار افزایشی بود و منفی ها خوب خرید می شدند

در مجموع بازار، ورود پول حقیقی هم داشتیم

الگوهای نزولی بیشتر از صعودی بودند و نسبت ارزش سفارشات نزولی

شاخص کل در نهایت 5200 واحد رشد کرد( 1243 هزار واحد)

ارزش معاملات بیش از 7 همت و خیلی خوب

پیش بینی روند بازار فردا سه شنبه 8 تیر

روند معاملات امروز، شروع بازار فردا را متعادل نشان میدهد

فردا مواجهه شاخص با مقاومت 1250 است

کماکان تقاضا در بازار خوب است و از نوسان شدید قیمت های جلوگیری می کند

کندل های شاخص کوچک تر و ضعیف تر شده اند

شاخص سازها درگیر مقاومتهای مهمی هستند

بنابراین احتمال عکس العمل به مقاومت 1250 بیشتر می شود

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی