گزارش بازار بورس 7 مهر

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار مثبت مثبت شروع کرد و خوب ادامه داد.

الگوهای صعودی زیادی شکل گرفت با قدرت خریدار خوب.

صندوقها خروج پول حقیقی داشتند.

گروه شیمیایی رشد خیلی خوبی داشتند ولی دارو وضعیت خوبی نداشت.

ارزش صفهای خرید بیش از صفهای  فروش شد.

شاخص کل 11500 واحد رشد کرد. (1437 هزار واحد).

ارزش معاملات تقریبا 7 همت و بیشتر از دیروز بود.

پیش بینی روند بازار 10 مهر

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را مثبت نشان میدهد.

مقاومت بعدی شاخص 1470 هزار واحد است.

احتمالا شاخص قبل از ورود به کانال 1500 نیاز به کف سازی بیشتری دارد.

افزایش ارزش معاملات در این مرحله اهمیت زیادی دارد.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی