گزارش بازار بورس 8 شهریور

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار بیش از انتظار منفی شد. شاخص با 18 هزار واحد منفی شروع شد.

بازگشایی شبندر، شاخص را 6 هزار واحد مثبت کرد ولی روند نزولی شاخص ادامه پیدا کرد.

خروج پول حقیقی هم بیش از 1500 میلیارد.

شاخص کل  افت 50 هزار واحدی داشت. (1523 هزار واحد)

ارزش معاملات نزدیک 13 همت بود که برای یک روز منفی جالب نیست.

پیش بینی روند بازار 9 شهریور

روند معاملات امروز، شروع بازار فردا را منفی نشان میدهد.

حمایت بعدی شاخص 1510 و بعد از ان 1450 هستند.

نمادهایی که بعد از اصلاح در موقعیت های حمایتی معتبر قرار میگیرند را دنبال کنید.

نمادهایی که امروز تابلو خوبی داشتند باید بررسی شوند. از «بیشترین فیلتر مثبت» در بخش فیلتر پیشرفته می توانید برای یافتن این نمادها استفاده کنید.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی