گزارش بازار بورس 9 آبان

به این نوشته امتیاز بدهید!

بازار منفی شروع کرد و بسیار بد ادامه داد.

درآمد ثابت ها ورود پول حقیقی زیادی داشتند.

الگوهای منفی و خروج پول حقیقی خیلی زیادی داشتیم.

دقایق پایانی صف فروش شاخص سازها جمع شد.

شاخص کل 35 هزار واحد افت داشت. (1340 هزار واحد).

شاخص هم وزن 10 هزار واحد افت کرد (360 واحد هزار واحد)

ارزش معاملات نزدیک 4 همت؛ مشابه روز قبل.

پیش بینی روند بازار 10 آبان

روند معاملات امروز، شروع بازار روز بعد را  منفی نشان میدهد.

حمایت بعدی شاخص محدوده 1300-1330 هزار واحد خواهد بود.

با نزدیک شدن شاخص به ناحیه حمایتی، حجم تقاضا افزایش خواهد یافت.

فیلتر پول هوشمند

فیلتر حجم مشکوک

فیلتر ورود پول حقیقی